Kamado Club KEPSNINĖS

Garantija skirta UAB Amidomis (Kamado Club parduotuvėse Lietuvoje) pirktoms prekėms. Garantija pradeda galioti nuo prekės pardavimo/perdavimo datos, jeigu sutartis nenumato kitaip. Garantinis prietaiso laikotarpis nurodomas pirkimo dokumente. UAB Amidomis pasilieka teisę atsisakyti taikyti garantiją, jei pažeistos žemiau išvardintos garantinės sąlygos ir (ar) prekės naudojimo instrukcijos. Kai pardavėjas pakeičia daiktą ar jo komplektuojamą detalę per nustatytą garantijos terminą, tai naujam daiktui ar komplektuojamai detalei taikomas tęstinis garantijos terminas.

Garantinio aptarnavimo taisyklės:

 1. Pirkėjas, pateikdamas prekę garantiniam remontui, privalo kartu pateikti pirkimo dokumentą (kasos kvitą ir/arba PVM sąskaita-faktūrą).
 2. Prekės turi būti priduodamas saugų transportavimą užtikrinančioje pakuotėje. Jeigu prekės pristatomas be pakuotės, Pardavėjas neatsako už mechaninius pažeidimus, padarytus transportavimo metu.
 3. Prekės ar jų komponentai yra priimamai pardavėjo, surašant prekių priėmimo – perdavimo aktą. Vienas akto egz. įteikiamas klientui.
 4. Be dokumento (perdavimo-priėmimo akto) prekės negrąžinamos. Pametus perdavimo – priėmimo aktą, turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 5. Dėl garantinio aptarnavimo atlikimo siūlome kreiptis į artimiausią UAB Amidomis filialą, esantį Birželio 23osios g. 15, Vilnius.
 6. Gedimui nepasitvirtinus ar (ir) esant gedimams, kuriems netaikomi garantiniai įsipareigojimai ir nemokamas aptarnavimas, visas išlaidas, susijusias su prekės transportavimu į servisą, gedimo nustatymu bei remontu, klientas apmoka savo sąskaita.
 7. Garantinio laikotarpio metu dėl gamintojo kaltės atsiradę gedimai, šalinami gamintojo įgalioto atstovo (UAB Amidomis) per protingą terminą nuo prekės perdavimo įgaliotam atstovui. UAB Amidomis neprisiima atsakomybės dėl delsos arba garantinių įsipareigojimų nevykdymo, susiklosčiusių dėl įvykio ir/arba nenumatyto atvejo, kurio UAB Amidmos negali kontroliuoti, įskaitant, bet neapsiribojant, stichines nelaimes, gaisrą , vyriausybių apribojimus arba suvaržymus, streikus, pervežimo delsas arba sumažėjusius medžiagų išteklius. UAB Amidomis tikslas - kuo greičiau ir operatyviau pašalinti galimus prekių defektus, todėl UAB Amidomis, esant poreikiui, stengis maksimaliai panaudoti visus turimus resursus problemos sprendimui.
 8. Prekės keičiamos arba grąžinami pinigai, jeigu gedimų, kurie atsirado eksploatuojant garantijos laikotarpiu, - negalima pašalinti.
 9. Atsiimant prekę, būtina patikrinti ar grąžinama visa remontui atneštos prekės komplektacija. Dėl komplektacijos vėliau pretenzijos nepriimamos
 10. Jei po prekės remonto apie prekės atsiėmimo galimybę informuotas klientas neatsiima prekės, po 6 mėn. nuo remonto užbaigimo UAB Amidomis turi teisę prekės ilgiau nebesaugoti.

Garantiniai įsipareigojimai negalioja šiais atvejais:

 1. Atsiradus gedimams dėl stichinių nelaimių (žaibas, potvynis, žemės drebėjimas, gaisrai), netinkamos eksploatavimo sąlygos, naudotojo tyčios ar neatsargumo.
 2. Atsiradus gedimams dėl neteisėtų, netinkamų įtampos šaltinių, elektros tinklų sutrikimų.
 3. Nesilaikant prietaiso naudojimo taisyklių numatytų prietaiso instrukcijoje.
 4. Pažeidimai atsiradę po įsigijimo prietaisui nukritus, sutrenkus arba prietaisą transportuojant, kai prietaisą gabena pats klientas.
 5. Atsiradusius gedimus šalino ne UAB Amidomis įgaliotas servisas/asmuo.
 6. Prekė buvo sąmoningai sugadinta, ardyta.
 7. Jei gedimas atsirado naudojant eksploatacines medžiagas, priedus, kurie nėra rekomenduojami UAB Amidomis atstovo.
 8. Garantija netaikoma dėl įbrėžimų, įlenkimų, nuskilimų, įtrūkimų arba nedidelių kosmetinių išorinės glazūros įskilimų, kurie neturi įtakos kepsinės veikimui.
 9. Tokios medžiagos kaip chloras, pramoniniai dūmai, chemikalai, trąšos, itin didelis drėgnumas, vejos pesticidai ir druska gali pakenkti metalo dažams ir dengiamosioms medžiagoms. Dėl to dalims iš metalo, nerūdijančio plieno ir ketaus taikoma garantija negalioja rūdžių, oksidacijos, išblukimo ir/arba kitų defektų atveju.
 10. Garantija anuliuojama, jei degieji skysčiai yra pilami į/arba ant keraminės kepsninės. Garantija anuliuojama, jeigu kepsninė yra kūrenama malkomis ar kitu netinkamu kuru. Kepsninei kūrenti turi būti naudojamos aukštos kokybės anglys. Akcentuojama - draudžiama naudoti degius skysčius ir malkas.

Kam ir kokio laikotarpio garantija yra taikoma:

Fiziniai asmenys Juridiniai asmenys ( naudojimas komerciniais tikslais)
Neribota garantija keramikiniam korpusui 1 metų garantija keramikiniam korpusui
2 metų garantija ugniadėžei 1 metų garantija ugniadėžei
1 metų garantija termometrams 1 metų garantija termometrams
2 metų garantija keramikiniams kepsninės aksesuarams 1 metų garantija keramikiniams kepsninės aksesuarams
2 metų garantija visoms metalinėms kepsninės dalims ir aksesuarams 1 metų garantija visoms metalinėms kepsninės dalims ir aksesuarams
1 metų garantija ugniai atspariam tarpikliui 1 metų garantija ugniai atspariam tarpikliui
1 metų garantija šoninėms kepsninės lentynoms 1 metų garantija šoninėms kepsninės lentynoms

 

Jeigu susidūrėte su problema dėl prekės eksploatavimo - būtinai susisiekti su mumis telefonu ar elektroniniu paštu, galbūt mums pavyks sutaupyti Jūsų brangų laiką ir išspręsti susidariusią situaciją nuotoliniu būdu!