Kas yra slapukai?

Slapukas yra nedidelis failas, atsiųstas į įrenginį, naudotojui besilankant atitinkamoje interneto svetainėje. Slapukų pagalba interneto svetainė atpažįsta naudotojo įrenginį (pvz., naudotojui kitą kartą apsilankius šioje interneto svetainėje). Slapukai gali būti naudojami siekiant „sekti“ naudotoją, jo elgesį, įpročius internete ir taip sukurti jo profilį. Turint naudotojo profilį, jam gali būti pateikiama naudotojo elgesiu grindžiama internetinė reklama. Atkreiptinas dėmesys, kad Elektroninių ryšių įstatymas taikomas ne tik slapukų, bet ir panašių priemonių, pvz., „Flash“ slapukų (angl. Local Shared Objects), naudojimui. Šioje rekomendacijoje, kalbant apie slapukus ir panašias technologijas, toliau vartojamas terminas „slapukai“.

Slapukais ketina naudotis UAB „Amidomis“, įm.k. 304690427, Justiniškių g. 62A-201, Vilnius, LT-05239. Slapukų naudojimo tikslas – statistikos vertinimas, rinkodara ir tinklalapio optimizacija.

Slapukų pagalba gauti duomenys tvarkomi laikantis žemiau išdėstytų nuostatų, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų bei kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių slapukų ir panašių priemonių naudojimą.

Slapukų pagalba renkami duomenys ir informacija, naudojantis tinklalapiu https://www.kamadoclub.lt

Naudojantis mūsų tinklalapiu Jūsų duomenys slapukų pagalba gali būti renkami ir tvarkomi šiais būdais: lankantis tinklalapyje (pvz.: vietovės nustatymo duomenys, srauto duomenys ir bet kokia kita komunikacinė informacija); pildant tinklalapyje esančias formas, anketas ar blankus.

Slapukų naudojimas

Mūsų tinklalapyje naudojami nuolatiniai ir seanso slapukai. Nuolatiniai slapukai panaikinami po atitinkamo laiko, kai Jūs apsilankote mūsų tinklalapyje. Seanso slapukai panaikinami kai Jūs uždarote naršyklės langą.

Jei Jūs sutinkate su slapukų naudojimu, Jūsų naršyklė leis naudoti „cookie“ tekstinius dokumentus, tuo metu kai Jūs lankysitės mūsų tinklalapyje. Jei Jūs nesutinkate su slapukų naudojimu, Jūs galite pakeisti naršyklės nustatymus ir pašalinti slapukus, kurie saugomi Jūsų kompiuterio standžiajame diske. Dauguma naršyklių automatiškai priima slapukus, tačiau taip pat suteikia naudotojui galimybę atsisakyti juos priimti arba įspėti naudotojus prieš jų panaudojimą.

Jei Jūs atsisakysite leisti naudoti slapukus, mūsų tinklalapis arba kai kurios jo funkcijos gali būti apribotos. Norėdami gauti daugiau išsamios informacijos aplankykite tinklalapius: allaboutcookies.org arba aboutcookies.org.

Mūsų tinklalapyje naudojami slapukai:

SessionID -  Leidžia autorizuoti lankytoją lankomo tinklalapio ribose bei išsaugo autorizuotus tinklalapio nustatymus ir pasirinkimo duomenis. Be šio slapuko naujas puslapis negalės atpažinti ankstesniuose puslapiuose autorizuoto lankytojo.

_zlcmid - Naudojami vidaus tikslams: leidžia tobulinti svetainės darbą remiantis tuo, kaip ja naudojasi Klientai.

_ga - Naudojami vidaus tikslams: leidžia tobulinti svetainės darbą remiantis tuo, kaip ja naudojasi Klientai.

_gid - Žymėjimo ir elgsenos slapukai, kurie mums pasako, ar Jūs lankėtės https://kamadoclub.lt puslapyje anksčiau, ar turite išsaugoję ankstesnių apsilankymų slapukus. Šie slapukai leidžia nustatyti unikalių https://www.kamadoclub.lt tinklapio lankytojų skaičių ir jų apsilankymo dažnumą. Šie slapukai mums padeda rinkti ir sisteminti statistinę informaciją. Slapukai galioja 1 dieną.

cookie_agree - informacija, apie sutikimą taikyti slapukus.

joomla_remeber_me ir joomla_user_state - leidžia uždarius tinklapį ir iš naujo įėjus likti prisijungusiam ( jeigu buvo atliktas prisijungimas prie svetainės)

Google Analytics - tai analitiniai slapukai, kuriuos naudoja Google paieškos sistema, kurių pagalba galime sužinoti lankytojų srautą mūsų tinklalapyje. Jie naudojami siekiant sukaupti informaciją apie tinklalapio naršymą, lankytojų kiekį. Ši informacija reikalinga siekiant pagerinti tinklalapio funkcionalumą. Informacija, surenkama šių slapukų pagalba yra pasiekiama Google paieškos sistemai.

Youtube - tai nuolatiniai slapukai, skirti nustatyti, kuri „Youtube“ pagrindinio puslapio versija rodoma, jums apsilankius šiame puslapyje.

Išsamią informaciją apie šiuos slapukus ir kam jie naudojami galima rasti šiuo adresu https://goo.gl/pAf9oU

Duomenų tvarkymas naudojant slapukus neleidžia nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybės. Slapuko rinkmena galime rinkti bendrąją informaciją, kurią naudojame tinklapyje lankytojų praleistam laikui nustatyti, lankytojų naršymo įgūdžiams analizuoti ir tinklapio tobulinimo sprendimams priimti, siekiant kuo geriau tenkinti lankytojų poreikius. Naudojant slapukus, jie persiunčiami į Jūsų kompiuterį automatiškai. Slapukas saugomas standžiajame diske su perduodama informacija. Slapuku gauti duomenys padeda gerinti tinklalapio darbą ir Jums siūlomų paslaugų kokybę.

Bet kuri surinkta informacija neturi jokių asmens tapatybę identifikuojančių duomenų. Statistinę informaciją apie savo puslapio lankytojus mes renkame dėl saugumo, o taip pat, kad pamatytume, kaip jie naudojasi mūsų interneto svetaine. Surinkta informacija gali būti perduota tretiesiems asmenims nebent statistinei analizei atlikti, tačiau jokios detalės, kurios galėtų identifikuoti Jūsų asmenybę, viešinamos nėra.

Sutartys su fiziniais asmenimis

Asmens duomenų kategorijos Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas
•Vardas 
•Pavardė
•Banko sąskaita
•Gimimo data arba asmens kodas
•PVM mokėtojo kodas (jei esate PVM mokėtojas)
•Verslo liudijimo arba individualios veiklos pažymos numeris ar individualios įmonės kodas
•Adresas
•Kontaktiniai duomenys – el. pašto adresas ir (arba) telefono numeris
Mes tvarkome asmens duomenis, siekdami vykdyti su jumis sudarytą sutartį arba ją su jumis sudaryti, taip pat laikytis mums taikomų teisinių pareigų. Tačiau, jei saugome jūsų asmens duomenis, siekdami apsaugoti savo juridines teises, pvz., iškilus teisiniam ginčui, toks asmens duomenų tvarkymas yra pagrįstas teisėtu interesu, skirtu tokiu atveju apsaugoti mūsų teises.

Mes tvarkome jūsų asmens duomenis, siekdami su jumis sudaryti ar vykdyti sutartį, prižiūrėti jos vykdymą, atlikti mokėjimus pagal sudarytą sutartį ir spręsti skundus, susijusius su sutarties sudarymu, vykdymu ir (arba) nutraukimu. Taip pat mes tvarkome jūsų asmens duomenis, siekdami užtikrinti teisingą mūsų mokestinių įsipareigojimų vykdymą, t. y. įsitikinti ar sutarties sudarymo arba paslaugos teikimo metu (jei sutartis nebuvo sudaryta) jūs turėjote verslo liudijimą arba teikėte paslaugas pagal individualios veiklos pažymą, bei jums buvo suteikta teisė teikti paslaugas juridiniams asmenims sutarties sudarymo arba paslaugų teikimo metu (jei sutartis nebuvo sudaryta), taip pat asmens duomenys yra būtini tinkamam mūsų teisinių įsipareigojimų vykdymui: siekiant apskaičiuoti mokesčius ir mokesčių institucijoms deklaruoti informaciją apie iš jūsų gautas paslaugas arba jums atliktus mokėjimus. Taip pat mes tvarkome jūsų asmens duomenis, siekdami išieškoti skolas ir (arba) prireikus kitas mokėtinas sumas ir, jei reikia, įvykdyti savo teisėtą interesą, pareiškiant, pateikiant ir ginant teisinius reikalavimus. Mes gauname informaciją apie jus, kai jūs ją pateikiate mums sudarydami sutartį ir (arba) teikdami paslaugas (jei sutartis nesudaryta) pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą. Taip pat mes renkame asmens duomenis apie jus iš Mokesčių inspekcijos duomenų bazės, siekdami patikrinti, ar jūs turite galiojantį verslo liudijimą. Jūs mums turite nurodyti savo vardą, pavardę, gimimo datą (arba asmens kodą), PVM mokėtojo kodą (jei esate PVM mokėtojas), adresą, verslo liudijimo arba individualios veiklos pažymos numerį arba individualios įmonės kodą ir kontaktinę informaciją. Jei nepateiksite reikalaujamos privalomos informacijos, mes negalėsime su jumis sudaryti sutarties ir įsigyti jūsų teikiamų paslaugų. Jūsų asmens duomenys bus saugomi 10 metų nuo sutarties galiojimo pabaigos datos. Jei sutartyje yra numatytas garantinis laikotarpis, kuriuo pailginamas nurodytasis saugojimo laikotarpis, tuomet visi asmens duomenys, susiję su sutartimi, bus saugomi iki tol, kol pasibaigs garantinis laikotarpis. Jei sutarties reikia teismo proceso metu, dėl kurio pratęsiamas nurodytasis saugojimo laikotarpis, tuomet visi asmens duomenys, susiję su sudaryta sutartimi, bus saugomi vienus metus nuo galutinio atitinkamų įstaigų sprendimo priėmimo. Jei mums teikėte paslaugas, tačiau sutartis su jumis nebuvo sudaryta, jūsų asmens duomenys bus saugomi 10 metų nuo paslaugos teikimo ir apskaitos dokumento išdavimo datos. Esant sudarytoms autorių teisių ir intelektinių paslaugų sutartims, visi susiję dokumentai, įskaitant darbų priėmimo aktus, bus saugomi 50 metų nuo sutarties galiojimo pabaigos datos. Mes perduodame jūsų asmens duomenis bankams, valstybinėms įstaigoms (dažniausia – mokesčių institucijoms), auditoriams, dokumentų archyvavimo įmonei, teisės, finansų patarėjams, skolų išieškojimo įmonėms ir duomenų tvarkytojams, pavyzdžiui, kurie mums teikia IT priežiūros paslaugas ir kt.

Sąskaitos, išrašytos fiziniams asmenims ir gautos iš jų

Asmens duomenų kategorijos Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas
•Vardas 
•Pavardė
•Banko sąskaita
•Gimimo data arba asmens kodas
•PVM mokėtojo kodas (jei esate PVM mokėtojas)
•Verslo liudijimo arba individualios veiklos pažymos numeris ar individualios įmonės kodas
•Adresas
•Kontaktiniai duomenys – el. pašto adresas ir (arba) telefono numeris
Mes tvarkome jūsų asmens duomenis, siekdami laikytis mums taikomų teisinių pareigų. Tačiau, jei mes saugome jūsų asmens duomenis, siekdami apsaugoti savo juridines teises, pvz., išieškoti skolas ir (arba) kitas mokėtinas sumas, toks asmens duomenų tvarkymas tokiu atveju yra pagrįstas teisėtu interesu apsaugoti savo teises.

Mes tvarkome jūsų asmens duomenis, siekdami tinkamai išrašyti ir gauti sąskaitas, t. y. pagal teisės reikalavimus, taip pat siekdami užtikrinti teisingą informaciją, kurią reikia pateikti mokesčių institucijoms. Taip pat tvarkome jūsų asmens duomenis, siekdami išieškoti skolas ir (arba) prireikus kitas mokėtinas sumas ir, jei reikia, įvykdyti savo teisėtą interesą, pareiškiant, pateikiant ir ginant juridinius ieškinius. Mes gauname informaciją apie jus, kai jūs ją mums pateikiate, kad išrašytume sąskaitą už įsigytas mūsų prekes ir paslaugas arba kai pateikiate tokią sąskaitą mums. Kai išrašome sąskaitas, jūs mums turite nurodyti savo vardą, pavardę, PVM mokėtojo kodą (jei esate PVM mokėtojas), adresą, individualios įmonės kodą. Jei nepateiksite reikalaujamos privalomos informacijos, mes negalėsime jums išrašyti sąskaitos. Jūsų asmens duomenys bus saugomi 10 metų nuo sąskaitos išrašymo ar gavimo datos. Mes perduodame jūsų asmens duomenis bankams, valstybinėms įstaigoms (dažniausia – mokesčių institucijoms), auditoriams, dokumentų archyvavimo įmonei, teisės, finansų patarėjams, skolų išieškojimo įmonėms, duomenų tvarkytojams, pavyzdžiui, kurie mums teikia IT priežiūros paslaugas ir kt.

Prizų ir kitų dovanų perdavimo-priėmimo aktai

Asmens duomenų kategorijos Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas
•Vardas 
•Pavardė
•Asmens kodas arba paso numeris, arba asmens tapatybės kortelės numeris, arba leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje numeris
•Prizo ir/ar kitos dovanos vertė
•Parašas
•Adresas (tais atvejais kai prizas ar kita dovana yra pristatoma į namus)
 
Siekiant laikytis mums taikomų teisinių pareigų

Mes tvarkome jūsų asmens duomenis, siekdami užtikrinti teisingą savo mokestinių įsipareigojimų vykdymą: apskaičiuoti mokesčius ir mokesčių institucijoms deklaruoti informaciją apie jums suteiktas išmokas. Mes gauname informaciją apie jus, kai jums nemokamai išduoda prizą ar kitą dovaną ir jūs pasirašote perdavimo-priėmimo aktą. Jūs turite mums nurodyti savo vardą ir pavardę, asmens kodą arba paso numerį, arba asmens tapatybės kortelės numerį, arba leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje numerį. Jei nepateiksite reikalaujamos privalomos informacijos, mes negalėsime užtikrinti teisingo savo mokestinių įsipareigojimų vykdymo, todėl galime atsisakyti jums nemokamai išduoti UAB Amidomis dovanų, prizą ar kitą. Jūsų asmens duomenys bus saugomi 10 metų nuo perdavimo-priėmimo aktų pasirašymo datos. Mes perduodame jūsų asmens duomenis valstybinėms įstaigoms (dažniausiai – mokesčių institucijoms), auditoriams, siuntų pristatymo įmonei, jeigu prizas ir/ar kita dovana yra pristatoma į namus ir duomenų tvarkytojams, pavyzdžiui, dokumentų archyvavimo įmonei.

Verslo partnerių arba potencialių verslo partnerių darbuotojų ar atstovų asmens duomenys

Asmens duomenų kategorijos Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas
•Vardas
•Pavardė, 
•El. pašto adresas
•Telefono numeris
•Pareigos 
Teisėti interesai sudaryti ir vykdyti sutartis, sudarytas su verslo partneriais bei sukurti naujus verslo santykius su potencialiais verslo partneriais

Mes tvarkome jūsų, kaip verslo partnerio darbuotojo ar atstovo asmens duomenis, siekdami pasirašyti sutartis, jas vykdyti ir (arba) susisiekti kilus įvairiems klausimams dėl sutarties vykdymo. Mes tvarkome jūsų, kaip potencialaus verslo partnerio darbuotojo ar atstovo asmens duomenis, siekdami sukurti naujus verslo santykius (pvz., gaudami komercinius pasiūlymus). Jūsų asmens duomenis mes gauname iš jūsų arba iš mūsų verslo partnerio ar potencialaus verslo partnerio. Jūsų, kaip verslo partnerio darbuotojo ar atstovo, asmens duomenys bus saugomi 10 metų nuo sutarties galiojimo pabaigos datos. Jei sutartyje yra numatytas garantinis laikotarpis, kuriuo pailginamas nurodytasis saugojimo laikotarpis, tuomet visi asmens duomenys, susiję su sutartimi, bus saugomi iki tol, kol pasibaigs garantinis laikotarpis. Jei sutarties reikia teismo proceso metu, dėl kurio pratęsiamas nurodytasis saugojimo laikotarpis, tuomet visi asmens duomenys, susiję su sudaryta sutartimi, bus saugomi vienus metus nuo galutinio atitinkamų įstaigų sprendimo priėmimo. Jūsų, kaip potencialaus verslo partnerio darbuotojo ar atstovo, asmens duomenys bus saugomi. Mes galime atskleisti jūsų asmens duomenis auditoriams, valstybinėms įstaigoms (dažniausiai – mokesčių institucijoms), finansų ir teisės konsultantams ir duomenų tvarkytojams, pavyzdžiui archyvavimo įmonei, IT priežiūros įmonėms ir kt.

Žaidimai ir/ar konkursai

Asmens duomenų kategorijos Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas
Priklausomai nuo žaidimo ir/ar konkurso, gali būti vienas arba keletas:
•Vardas
•Pavardė
•Socialinių tinklų vartotojo vardas
•Telefono numeris
•Elektroninis paštas
•Kiti su konkursu ir/ar žaidimu susiję duomenys (pavyzdžiui nuotrauka ir pan.)

Laimėjimo atveju: 
•Vardas
•Pavardė 
•Asmens kodas arba paso numeris, arba asmens tapatybės kortelės numeris, arba leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje numeris
•Prizo ir/ar kitos dovanos vertė
•Parašas
•Adresas (tais atvejais kai prizas ar kita dovana yra pristatoma į namus)
 Jūsų sutikimas. Laimėjimo atveju duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra mūsų teisinė pareiga. Jeigu gaunamas skundas dėl žaidimo ir/ar konkurso, asmens duomenų tvarkymas tokiu atveju yra pagrįstas teisėtu interesu apsaugoti mūsų teises.

Jūsų asmens duomenis tvarkome žaidimų ir/ar konkursų organizavimo, vykdymo, administravimo, laimėtojų nustatymo, paskelbimo, prizų ir/ar kitos dovanos įteikimo tikslu, taip pat laimėjimo atveju duomenys tvarkomi siekiant užtikrinti teisingą savo mokestinių įsipareigojimų vykdymą: apskaičiuoti mokesčius ir mokesčių institucijoms deklaruoti informaciją apie jums suteiktas išmokas. Jeigu gaunamas skundas dėl žaidimo ir/ar konkurso asmens duomenys tokiu atveju tvarkomi siekiant pareikšti, vykdyti arba ginti teisinius reikalavimus. Dalyvavimas žaidime ir/ar konkurse yra neprivalomas, tačiau jeigu sutinkate dalyvauti privalote pateikti žaidime ir/ar konkurse prašomus asmens duomenis. Priešingu atveju, dalyvauti žaidime ir/ar konkurse negalėsite. Laimėjimo atveju Jūs turite mums nurodyti savo vardą ir pavardę, asmens kodą arba paso numerį, arba asmens tapatybės kortelės numerį, arba leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje numerį. Jei nepateiksite reikalaujamos privalomos informacijos, mes negalėsime užtikrinti teisingo savo mokestinių įsipareigojimų vykdymo, todėl galime atsisakyti jums išduoti prizą ar kitą dovaną. Mes gauname informaciją apie jus, kai jūs sutinkate dalyvauti žaidime ir/ar konkurse užpildydami registracijos formą arba kai jūs savanoriškai sutinkate viešai pateikti savo asmens duomenis socialinių tinklų komentaruose, žinutėse ir pan. Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą rinkti ir tvarkyti savo asmens duomenis, nedarant poveikio jo duomenų rinkimo ir tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui. Atšaukus savo sutikimą, konkurso ir/ar žaidimo dalyvis yra išbraukiamas iš dalyvių sąrašo ir konkurse ir/ar žaidime nebedalyvauja. Taip pat dalyvaudami konkurse ir/ar žaidime sutinkate, kad laimėjimo atveju, kvito numeris ir data, arba socialinių tinklų vartotojo vardas būtų viešai paskelbti konkurso ir/ar žaidimo interneto svetainėje arba socialiniuose tinkluose. Mes taip pat siekdami tvarkyti žaidimo ir/ar konkurso registraciją ir/ar nustatyti laimėtojus, galime naudoti programą, kuri pagrįsta automatiniu sprendimų priėmimu. Jei jūs nepageidaujate, kad jūsų atžvilgiu būtų taikomas automatinis sprendimų priėmimas, dalyvauti žaidime ir/ar konkurse negalėsite. Pateikdami asmens duomenis, jūs patvirtinate, kad asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi, taip pat, kad jūs esate ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus. Pastebėję netikslumų, iš karto juos ištaisykite. Dalyvavusių žaidime ir/ar konkurse asmens duomenys bus saugomi iki laimėtojų nustatymo dienos arba ne ilgiau kaip 5 darbo dienas pasibaigus terminui pateikti skundą dėl konkurso ir/arba žaidimo. Asmens duomenys gali būti saugomi ilgiau, jei buvo gautas skundas dėl žaidimų ir (arba) konkursų. Tokiu atveju asmens duomenys bus saugomi tol, kol bus išspręstas skundas. Laimėjimo atveju asmens duomenys bus saugomi 10 metų nuo prizo ar kitos dovanos perdavimo-priėmimo akto pasirašymo datos. Mes perduodame jūsų asmens duomenis valstybinėms įstaigoms (dažniausiai – mokesčių institucijoms), auditoriams, siuntų pristatymo įmonei, jeigu prizas ir/ar kita dovana yra pristatoma į namus ir duomenų tvarkytojams, pavyzdžiui, dokumentų archyvavimo įmonei. Kai kuriuose žaidimuose ir/ar konkursuose jums leidžiame įkelti savo turinį, pavyzdžiui nuotraukas, tokiu atveju informacija, kurią jūs pateikiate ar paskelbiate tampa vieša informacija.

Jūsų teisės


Jūs turite šias teises:


a)    teisę gauti informaciją apie tai, ar tvarkome jūsų asmens duomenis, ir jeigu tokie asmens duomenys tvarkomi, teisę susipažinti su  savo asmens duomenimis. Todėl iš anksto apie tai jus informuojame šioje privatumo politikoje. Jei turite klausimų ar apie jūsų asmens duomenų tvarkymą norite sužinoti daugiau, susisiekite su mumis;
b)    teisę kreiptis į mus su prašymu ištaisyti netikslius asmens duomenis;
c)    teisę ištrinti savo asmens duomenis, jei manote, kad nėra reikalo mums juos toliau turėti, arba buvote davę sutikimą ir nusprendėte jį atšaukti. Ši teisė netaikoma, jei duomenų tvarkymas susijęs su saviraiškos ir informacijos laisve, teisiniais įsipareigojimais ar teisinių reikalavimų nustatymu, vykdymu bei gynimu;
d)    teisę gauti ar perduoti kitai įmonei savo asmens duomenis (vadinamoji teisė į duomenų perkeliamumą). Ši teisė taikoma, kai asmens duomenys tvarkomi automatizuotai, remiantis jūsų sutikimu arba pasirašius sutartį;
e)    teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą tam tikromis aplinkybėmis. Tai reiškia, kad ir toliau saugosime jūsų duomenis, tačiau laikinai negalėsime jų tvarkyti. Kada to gali prireikti? Pavyzdžiui, aptikus netikslius duomenis. Tikėtina, kad nenorėsite, kad jie būtų tvarkomi, kol nebus ištaisyti;
f)    teisę nesutikti su jūsų asmens duomenų tvarkymu kai asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas mūsų ar trečiųjų šalių teisėtais interesais. Galite ja pasinaudoti, jei manote, kad jūsų asmeniniai interesai svarbesni už mūsų teisėtus interesus tvarkyti jūsų duomenis;  
g)    teisę nesutikti su jūsų asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą;
h)    teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą tvarkyti jūsų duomenis. 

1