Menu
Shopping Cart

Terms & Conditions

Bendrosios nuostatos

 1. Šios pirkimo–pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra susijusioms šalims pritaikytas dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir www.kamadoclub.lt (toliau „Pardavėjo“) teisės ir pareigos, prekių įsigijimo, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, bei kitos nuostatos, susijusios su internetinės parduotuvės www.kamadoclub.lt veikla.
 2. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti ar papildyti šias taisykles, neinformuojant pirkėjo iš anksto. Pakeistos taisyklės galioja naujiems pirkėjams, kurie prekes www.kamadoclub.lt el. parduotuvėje įsigyja po taisyklių pakeitimo.
 3. El. parduotuvėje www.kamadoclub.lt gali apsipirkti visi pilnamečiai fiziniai ir juridiniai asmenys (nepilnamečiai fiziniai asmenys turi teisę įsigyti prekes tik turėdami tėvų arba globėjų sutikimą).

Pirkėjų asmens duomenys

 1. Pardavėjas užtikrina, jog jokia Pirkėjo asmeninė informacija (adresas, telefono numeris, vardas, pavardė ir t.t.) nebus perduota tretiesiems asmenims, išskyrus tuos atvejus, kai asmeninę pirkėjo informaciją reikia pateikti Pardavėjo partneriams, siekiant užtikrinti kokybišką Pardavėjo teikiamą paslaugą (t.y. kurjerių tarnyboms, Lietuvos paštui ir t.t.).
 2. Visais kitais atvejais asmeninė Pirkėjo informacija (tokia kaip adresas, telefono numeris, vardas, pavardė ir t.t.) gali būti atskleista tretiesiems asmenims tik Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Pardavėjas gali naudoti asmeninę Pirkėjo informarciją rinkodaros tikslais, jei turi Pirkėjo sutikimą (naujienų užsakymą el. paštu, telefonu ir t.t.).
 4. Pirkėjas, nenorintis, kad jo informacija būtų naudojama rinkodaros tikslais, turi teisę kreiptis į www.kamadoclub.lt administraciją el. paštu info@kamadoclub.ltir atsiųsti raštišką prašymą nebenaudoti Pirkėjo duomenų rinkodaros tikslais.
 5. Pirkėjo pareiga yra pateikti visą asmeninę informaciją, reikalingą kokybiškai Pardavėjo paslaugai suteikti.

Pirkimo - pardavimo sutarties sudarymas

 1. Laikoma, jog Pirkėjas sudarė pirkimo-pardavimo sutartį nuo to momento, kai patvirtina savo užsakymą el. parduotuvėje www.kamadoclub.lt
 2. Laikoma, jog pardavėjas sutinka sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį nuo to momento, kai patvirtina kliento užsakymą ir pradeda jį vykdyti.
 3. Apie pirkimo ir pardavimo sutartį nei Pirkėjas nei Pardavėjas nėra įpareigotas atskirai pranešti suinteresuotosioms šalims raštu ar telefonu.

Pirkėjo teisės

 1. Pirkėjas turi teisę pirkti Pardavėjo siūlomas prekes šių taisyklių nustatyta tvarka.
 2. Pirkėjas turi teisę nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį ne vėliau nei per 14 kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo datos, iš anksto informuojant Pardavėją (el. paštu, telefonu, registruotu paštu) apie pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimą ir prekių grąžinimą.

Pirkėjo pareigos

 1. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo prie Pardavėjo sistemos duomenų. Jei pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, privalo nedelsiant informuoti Pardavėją telefonu ar el. paštu.
 2. Jei pasikeičia pirkėjo asmens duomenys (telefono numeris, adresas ir t.t.), Pirkėjas įsipareigoja sekančio užsakymo metu nedelsiant atnaujinti duomenis Pardavėjo sistemoje.
 3. Pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimo atveju, Pirkėjas privalo ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų raštu (el. paštu ar registruotu laišku) informuoti pardavėją apie sutarties nutraukimą. Pardavėjui patvirtinus sutarties nutraukimą, Pirkėjas įsipareigoja grąžinti gautą prekę, išsiunčiant ją (registruotu paštu ar naudojantis kurjerių tarnybų paslaugomis) Pardavėjo nurodytu adresu.
 4. Pirkėjas, pirkdamas prekes, įsipareigoja priimti Pirkėjo adresu pristatytą prekę.
 5. Pirkėjas, pirkdamas prekes, privalo laikytis Lietuvos Respublikos teisės aktų.

Pardavėjo teisės

 1. Pardavėjas turi teisę apriboti Pirkėjo veiklą www.kamadoclub.lt sistemoje, jei Pirkėjas kenkia el. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui.
 2. Susidarius nepalankioms aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę laikinai nutraukti el. parduotuvės veiklą apie tai nepranešęs Pirkėjui.
 3. Pardavėjas turi teisę atšaukti Pirkėjo užsakymą, jei pirkėjas pasirenka išankstinį apmokėjimą, tačiau nesumoka už prekes per 5 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo.
 4. Pardavėjas turi teisę atšaukti Pirkėjo užsakymą, jei iškyla problemų, susijusių su prekės pristatymu, ir nepavyksta pasiekti Pirkėjo jo nurodytais kontaktais.

Pardavėjo pareigos

 1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis www.kamadoclub.lt teikiamomis paslaugomis.
 2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo teisę į asmens duomenų konfidencialumą, išskyrus atvejus, kai duomenys turi būti pateikti trečiosioms šalims Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.
 3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes pagal Pirkėjo pasirinktą pristatymo būdą.
 4. Pardavėjas, dėl nenumatytų aplinkybių, neturintis galimybės pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti savo savybėmis ir išvaizda panašią prekę, arba grąžinti pirkėjui sumokėtus pinigus, per terminą, neviršijantį 14 darbo dienų, jei buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

Prekių kainos, apmokėjimas

 1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje nurodytos eurais. Pardavėjas yra PVM mokėtojas. Visos kainos el. parduotuvėje nurodytos su PVM.
 2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
  1. Išankstiniu piniginių lėšų pervedimu
  2. Grynaisiais, prekių pristatymo/atsiėmimo metu
  3. Naudojantis lizingo paslaugomis
 3. Pardavėjas turi teisę keisti apmokėjimo būdus apie tai iš anksto neinformuodamas Pirkėjo.
 4. Pardavėjas įsipareigoja pateikti PVM sąskaitą – faktūrą klientui kartu su užsakyta preke, arba elektroniniu paštu.

Prekių kokybė, garantija, grąžinimas ir keitimas

 1. Kiekvienos prekės savybės nurodomos el. parduotuvėje. Pardavėjas neatsako už tai, kad prekės realybėje gali nežymiai skirtis (atspalviu, dydžiu ir t.t.) nuo parodytų internete, dėl Pirkėjo vaizduoklio ypatybių.
 2. Pardavėjas užtikrina, kad visos pateiktos prekės yra naujos, kokybiškos ir nenaudotos, nebent prekės aprašyme nurodyta kitaip.
 3. Pardavėjas visoms parduodamoms prekėms suteikia mažiausiai 24 mėn. garantiją. Tikslus garantinis terminas nurodomas prie kiekvienos prekės ypatybių.
 4. Norėdamas pristatyti prekes garantiniam remontui, Pirkėjas privalo turėti prekės garantinio aptarnavimo dokumentus.
 5. Pirkėjas turi teisę grąžinti netikusias prekes per 14 kalendorinių dienų nuo prekių gavimo datos.
 6. Pirkėjas, norintis grąžinti įsigytą prekę, turi užtikrinti, kad:
  1. Prekė yra nenaudota.
  2. Prekė yra nesugadinta.
  3. Išsaugotas ir nepažeistas originalus prekės įpakavimas.
  4. Išsaugota ir nepažeista prekės etiketė.
  5. Prekės komplektacija yra tokia pati, kokią gavo Pirkėjas.
  6. Pirkėjas turi išsaugotą prekių pirkimą įrodantį dokumentą (pvz.: PVM sąskaitą-faktūrą).
 7. Pirkėjas norintis grąžinti nepatikusią prekę, privalo užpildyti laisvos formos prašymą, nurodyti grąžinimo priežastį.
 8. Pinigai už grąžinamas prekes pervedami griežtai tik į mokėtojo banko sąskaitą.
 9. Grąžinimo atveju, Pardavėjas negrąžina Pirkėjui užsakymo apmokėjimo išlaidų.
 10. Keičiamų arba grąžinamų kokybiškų prekių grąžinimo išlaidas apmoka pirkėjas.

Baigiamosios nuostatos

 1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
 2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Šalys yra atleidžiamos nuo šios sutarties įsipareigojimų, jei jų įvykdymas yra neįmanomas dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių.

Garantija yra skirta UAB Amidomis (KAMADOCLUB ir įgaliotųjų atstovų parduotuvėse Lietuvoje) pirktoms prekėms. Garantija pradeda galioti nuo prekės pardavimo/perdavimo datos, jeigu sutartis nenumato kitaip. Garantinis prekės laikotarpis nurodomas pirkimo dokumente. UAB Amidomis pasilieka teisę atsisakyti taikyti garantiją, jei pažeistos žemiau išvardintos garantinės sąlygos ir (ar) prekės naudojimo instrukcijos. Kai pardavėjas pakeičia daiktą ar jo komplektuojamą detalę per nustatytą garantijos terminą, tai naujam daiktui ar komplektuojamai detalei taikomas tęstinis garantijos terminas.

Garantinio aptarnavimo taisyklės:

 1. Pirkėjas, pateikdamas prekę garantiniam remontui, privalo kartu pateikti defekto nuotrauką ir pirkimo dokumentą (kasos kvitą ir/arba PVM sąskaita-faktūrą).
 2. Prekės kurjeriui turi būti perduodamos saugų transportavimą užtikrinančioje pakuotėje. Jeigu prekės pristatomas be pakuotės, Pardavėjas neatsako už mechaninius pažeidimus, padarytus transportavimo metu.
 3. Prekės ar jų komponentai yra priimamai pardavėjo, surašant prekių priėmimo – perdavimo aktą. Vienas akto egz. įteikiamas klientui.
 4. Be dokumento (perdavimo-priėmimo akto) prekės negrąžinamos. Pametus perdavimo – priėmimo aktą, turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 5. Dėl garantinio aptarnavimo atlikimo siūlome kreiptis į artimiausią UAB Amidomis filialą, esantį Birželio 23-osios g. 15, Vilnius, arba defekto nuotrauką ir pirkimo dokumentą siųsti į help@kamadoclub.lt
 6. Gedimui nepasitvirtinus ar (ir) esant gedimams, kuriems netaikomi garantiniai įsipareigojimai ir nemokamas aptarnavimas, visas išlaidas, susijusias su prekės transportavimu į servisą, gedimo nustatymu bei remontu, klientas apmoka savo sąskaita.
 7. Garantinio laikotarpio metu dėl gamintojo kaltės atsiradę gedimai, šalinami gamintojo įgalioto atstovo (UAB Amidomis) per protingą terminą nuo prekės perdavimo įgaliotam atstovui. UAB Amidomis neprisiima atsakomybės dėl delsos arba garantinių įsipareigojimų nevykdymo, susiklosčiusių dėl įvykio ir/arba nenumatyto atvejo, kurio UAB Amidomis negali kontroliuoti, įskaitant, bet neapsiribojant, stichines nelaimes, gaisrą , vyriausybių apribojimus arba suvaržymus, streikus, pervežimo delsas arba sumažėjusius medžiagų išteklius. UAB Amidomis tikslas - kuo greičiau ir operatyviau pašalinti galimus prekių defektus, todėl UAB Amidomis, esant poreikiui, stengtis maksimaliai panaudoti visus turimus resursus greitam problemos sprendimui.
 8. Prekės keičiamos arba grąžinami pinigai, jeigu gedimų, kurie atsirado eksploatuojant garantijos laikotarpiu, - negalima pašalinti.
 9. Atsiimant prekę, būtina patikrinti ar grąžinama visa remontui atneštos prekės komplektacija. Dėl komplektacijos vėliau pretenzijos nepriimamos.
 10. Jei po prekės remonto apie prekės atsiėmimo galimybę informuotas klientas neatsiima prekės, per 6 mėn. nuo remonto užbaigimo UAB Amidomis turi teisę prekės ilgiau nebesaugoti.

Garantiniai įsipareigojimai negalioja šiais atvejais:

 1. Atsiradus gedimams dėl stichinių nelaimių (žaibas, potvynis, žemės drebėjimas, gaisrai), netinkamos eksploatavimo sąlygos, naudotojo tyčios ar neatsargumo.
 2. Atsiradus gedimams dėl neteisėtų, netinkamų įtampos šaltinių, elektros tinklų sutrikimų.
 3. Nesilaikant prietaiso naudojimo taisyklių numatytų prietaiso instrukcijoje.
 4. Pažeidimai atsiradę po įsigijimo prietaisui nukritus, sutrenkus arba prietaisą transportuojant, kai prietaisą gabena pats klientas.
 5. Atsiradusius gedimus šalino ne UAB Amidomis įgaliotas servisas/asmuo.
 6. Prekė buvo sąmoningai sugadinta, ardyta.
 7. Jei gedimas atsirado naudojant eksploatacines medžiagas, priedus, kurie nėra rekomenduojami UAB Amidomis atstovo
 8.  Garantija netaikoma jei pakinta išvaizda, tačiau reikšmingos įtakos funkcionalumui tai neturi. Taip pat dėl įbrėžimų, įlenkimų, nuskilimų, įtrūkimų arba nedidelių kosmetinių išorinės glazūros įskilimų, kurie neturi įtakos kepsninės veikimui ar šilumos išlaikymui ir nekelia pavojaus naudojantis prietaisu. Taip pat nefunkcionalioms ir dekoratyvioms dalims, kurios nedaro įtakos normaliam kepsninės darbui, jų subraižymams ir spalvos pokyčiams.
 9. Garantija netaikoma dekoratyvioms ir nefunkcionalioms dalims, kurių kosmetiniai pokyčiai – spalvos išblukimas, nubrozdinimai ir subraižymai nedaro įtakos normaliam kepsninės darbui.
 10. Garantija netaikoma toms prekėms, kurios netinkamai laikomos ar surenkamos ne pagal instrukcijas, netinkamai naudojamos, naudojamos ne pagal paskirtį, pakeistos ar valomos netinkamomis priemonėmis ir būdais. Natūralus gaminio nusidėvėjimas ar jo savybių pasikeitimas, nelaikomas kokybės trūkumu, todėl jam, taip pat bet kokiems atsitiktiniams nudaužymams, nubraižymams ir pan., garantija netaikoma. Pagal garantijos sąlygas neatlyginami pasekminiai ar atsitiktiniai nuostoliai.
 11. Garantija netaikoma pervežimo pažeidimams. Jei pirkėjas pats veža kepsninę į namus ar kitu adresu, pardavėjas neatsako už jokius gabenimo metu galinčius atsirasti pažeidimus. Tačiau jei prekę į namus pirkėjui pristato pardavėjo įgaliotas kurjeris, atsiradusius prekės pažeidimus ištaisys arba padengs pardavėjas.
 12. Tokios medžiagos kaip chloras, pramoniniai dūmai, chemikalai, trąšos, itin didelis drėgnumas, vejos pesticidai ir druska gali pakenkti metalo dažams ir dengiamosioms medžiagoms. Dėl to dalims iš metalo, nerūdijančio plieno ir ketaus taikoma garantija negalioja rūdžių, oksidacijos, išblukimo ir/arba kitų defektų atveju.
 13. Garantija anuliuojama, jei degieji skysčiai yra pilami į arba ant keraminės kepsninės. Garantija anuliuojama, jeigu kepsninė yra kūrenama malkomis ar kitu netinkamu kuru. Kepsninei kūrenti turi būti naudojamos aukštos kokybės medžio anglys (medžio anglių briketai, gali būti naudojami tik su gamintojo parduodamu anglių krepšiu, kuris apsaugo ugniadėžę). Akcentuojama - draudžiama naudoti degius skysčius ir malkas. Garantija taip pat anuliuojama keraminių kepsninės dalių valymui panaudojus vandenį ar chemines priemones. Mechaniškai valyti galima tik išorinę kepsninės dalį, kuri yra padengta spalvota glazūra.
 14. Žiemos metu, esant dideliam sniego ar kitokių kritulių kiekiui, nenaudojamą kepsninę būtina dengti uždangalu. Neribota garantija keramikos dalims negalioja, jei kepsninė laikoma atviroje erdvėje (ne po stogu) ir neuždengta uždangalu.


 Teisingas karščio deflektorių eksploatavimas

1. Lėtai kepant/rūkant riebesnius patiekalus ar didesnį gabalą mėsos/žuvies, visada naudoti riebalų surinkimo indą (taip išvengsite ir nemalonaus svilimo kvapo jiems degant, prailginsite deflektorių tarnavimo laiką, išlaikysite švarą ir tvarką kepsninėje);

2. Nevynioti į foliją, o ja tik uždengti. Arba sudėjus kelis sluoksnius ir užlenkiant kraštus, suformuoti improvizuotą, vienkartinį indą;

3. Įkaitusių deflektorių neimkite kietomis žnyplėmis, venkite sukrėtimo, nes karšti jie ypač trapūs. Naudokite karščiui atsparias pirštines, jei būtina juos išimti dar karštus.

Nesilaikant karščio deflektorių eksploatavimo sąlygų garantinis aptarnavimas nebus suteikiamas.


Fiziniams asmenims taikomi garantijų terminai:

 • Neribota garantija keramikiniam korpusui
 • 2 metų garantija ugniadėžei*
 • 1 metų garantija termometrams*
 • 2 metų garantija keramikiniams kepsninės aksesuarams
 • 2 metų garantija kepsninės dalims ir aksesuarams iš metalo/ketaus
 • 1 metų garantija ugniai atspariai stiklo pluošto tarpinei
 • 1 metų garantija šoninėms kepsninės lentynoms


Juridiniams asmenims taikomi garantijų terminai:

 • 1 metų garantija keramikiniam korpusui
 • 1 metų garantija ugniadėžei*
 • 1 metų garantija termometrams*
 • 1 metų garantija keramikiniams kepsninės aksesuarams
 • 1 metų garantija kepsninės dalims ir aksesuarams iš metalo/ketaus
 • 1 metų garantija ugniai atspariai stiklo pluošto tarpinei
 • 1 metų garantija šoninėms kepsninės lentynoms

Jeigu susidūrėte su problema dėl prekės eksploatavimo - būtinai susisiekti su mumis telefonu ar elektroniniu paštu, galbūt mums pavyks sutaupyti Jūsų brangų laiką ir išspręsti susidariusią situaciją nuotoliniu būdu!

* Jei ugniadėžėje atsiranda mikro įtrūkimas, būtina apie tai informuoti elektroniniu paštu (help@kamadoclub.lt), su prisegta nuotrauka. Ugniadėžės, nemokamai, naujomis keičiamos, kai nėra įmanoma eksploatacija dėl prarasto vientisumo.

* Nedidelis termometro rasojimas yra normalus reiškinys, kol netrukdo matyti rodmenų. Jei kyla įtarimų, kad rodmenys netikslūs, reikia patikrinti - įdėjus daviklį į verdantį vandenį, rodyklė turi pakilti iki 100C, jei rodyklė rodo ne 100C – termometrą reikia kalibruoti, dėl instrukcijų susisiekti help@kamadoclub.lt